Reader & Terminal Desktop Reader DE-620/R
DE-620/R
DE-620 VHBR
DE-620 VHBR
DRAGON
DRAGON
Wall-mount Reader TOUCH
iTOUCH
iTOUCH Pop
iTOUCH pop
DE-930
DE-930
DE-950
DE-950
Payment Reader DE-630
DE-630
NFC PAD
NFC PAD
   
ID/Passport
Reader
DE-EPASS
DE-EPASS
     
Embedded Module Built-in Antenna
Module
DE-ABCM_TB
DE-ABCM_TB
DE-ABCM6
DE-ABCM6
DE-ABM6
DE-ABM6
External Antenna Module DE-ABM4
DE-ABM4
DE-ABM5
DE-ABM5
DE-ABM6
DE-ABM6
Reader IC SIC9310
SIC 9310/9410